Остання редакція 15 лютого, 2023 року

На цій сторінці представлена Політика конфіденційності та умови використання сайту hr.templatemonster.com з метою уникнення будь-яких непорозумінь та конфліктів з Відвідувачами та користувачами сайту.

1. Терміни

1.1. У цій Політиці конфіденційності були використані такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – співробітники компанії, уповноважені керувати сайтом від імені компанії Info Global Services Ltd., які також також займаються організацією та/або обробкою персональних даних, отриманих від користувачів сайту (Відвідувачів), а також визначенням цілей обробки цих даних та управлінням персональною інформацією, що підлягає обробці.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано визначеної та/або визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з або без використання засобів автоматизації з персональною інформацією Користувача, включаючи такі дії як: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, оновлення, зміна, вилучення , використання, передача (у тому числі розповсюдження, надання, доступу), знеособлення, блокування, видалення та знищення цих даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — вимоги, обов’язкові для дотримання Оператором або іншим особам, що отримали доступ до наданих Користувачем персональних даних, метою яких є запобігання розповсюдженню цих даних без згоди Користувача або без наявності будь-яких на це законних підстав.

1.1.5. «Користувач сайту» (далі Користувач) – особа, яка має доступ та використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.

1.1.6. Файлом «Cookie» є невеликий фрагмент даних, який надсилається веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, та який веб-браузер або веб-клієнт при спробі відкрити сайт пересилає на веб-сервер у HTTP-запиті. Сайт використовує системні, навігаційні та рекламні Cookie файли з метою покращення користувацького досвіду та ефективності послуг, що надаються Користувачам.

1.1.7. IP-адреса – це унікальна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використовуючи сайт, Користувач автоматично погоджується з умовами обробки персональних даних та Політикою конфіденційності цьогр веб-ресурсу.

2.2. У разі незгоди з цими вимогами та умовами, Користувач зобов’язується негайно залишити сайт hr.templatemonster.com.

2.3. Ця Політика конфіденційності поширюється виключно на сайт hr.templatemonster.com та його розділи.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність наданих Користувачем персональних даних.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Політика конфіденційності зобов’язує Адміністрацію сайту не розголошувати та забезпечити захист конфіденційності персональної інформації Користувача, наданої під час реєстрації на сайті або за запитом.

3.2. Користувач надає персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, заповнюючи реєстраційну форму на сайті hr.templatemonster.com у розділі реєстрації, або при заповненні та відправці контактної форми. Ці дані можуть включати:

3.2.1. прізвище та ім’я;

3.2.2. контактний номер телефону;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. текстовий файл з резюме.

3.3. Сайт захищає Дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (Google Webmaster Tools, Google Analytics, Google Ads, Face book Ads та інші), у тому числі: IP-адреси; інформацію, отриману із файлів cookies; інформацію про браузер (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється показ реклами); час доступу; адресу сторінки з рекламним блоком; реферер (адресу попередньої сторінки).

3.3.1. Вимкнення використання файлів cookie може вплинути на можливість доступу до сайту або розділів, що вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистичних даних про адреси IP користувачів з метою виявлення, вирішення, запобігання можливим технічним проблемам, а також для контролю законності дій, що проводяться.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Адміністрація сайту використовує персональні дані Користувачів для:

4.1.1. Ідентифікації зареєстрованого Користувача, розміщення його резюме та публічних даних про нього.

4.1.2. Надання доступу до персоналізованих матеріалів та розділів на сайті.

4.1.3. Отримання зворотного зв’язку, а також направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, а також для обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти наданої Користувачем персональної інформації.

4.1.5. Створення облікового запису для Користувача за необхідності.

4.1.6. Повідомлення Користувача про стан розміщення на сайті його персональних даних.

4.1.7. Надання якісної технічної та клієнтської підтримки Користувачеві, у разі виникнення будь-яких проблем з використанням сайту та/або його розділів.

4.1.8. Надання за згодою Користувача інформації щодо оновлень та спеціальних пропозицій, розсилки новин, інформації щодо актуальних та нових вакансій на сайті, а також інших відомостей.

4.1.9. Здійснення за згодою Користувача рекламної діяльності.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з/або без використання засобів автоматизації.

5.2. У разі втрати та/або розголошення персональних даних Користувача Адміністрація сайту зобов’язується повідомити Користувача про це.

5.3. Адміністрація зобов’язується вживати всіх необхідних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних Користувачів від знищення, внесення змін, неправомірного чи випадкового доступу, копіювання, блокування, розповсюдження та будь-яких неправомірних дій третіх осіб.

5.4. Адміністрація сайту спільно з Користувачем зобов’язуються вживати всіх необхідних заходів з метою запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним розголошенням або втратою персональної інформації Користувача.

6. Права та обов’язки обох сторін

6.1. Відвідувачу заборонено впливати та втручатися будь-яким чином у роботу сайту та опублікованої на ньому інформації, окрім як через стандартний інтерфейс користувача.

6.2. Використовуючи сайт, відвідувач зобов’язується дотримуватись усіх норм чинного законодавства України, а також політики конфіденційності та умов користування сайтом. У разі виявлення Адміністрацією будь-яких порушень використання сайту та/або чинного законодавства з боку Користувача, доступ до сайту для Користувача може бути припинено або повністю закрито.

6.3. Під час створення власного контенту на сайті Користувачеві заборонено закликати до насильницької зміни державного устрою, ставити під сумнів територіальну цілісність України, вести пропаганду насильства, ґендерної, расової нетерпимості, а також дискримінації на основі сексуальної орієнтації. Також Користувачеві заборонено використовувати нецензурну лексику у коментарях. У разі порушення цих вимог доступ до сайту та/або можливості залишати коментарі для Користувача може бути припинений або повністю закритий.

6.4. Адміністрація сайту залишає за собою право збирати дані про відвідування сайту чи з’єднань, що проходять через сайт. Ця інформація може містити інформацію про підключення до Інтернету, трафік та тривалість роботи користувача в Інтернеті.

6.5. Персональні дані використовуються відповідно до таких Законів України: Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, Про інформацію, Про захист персональних даних, Про телекомунікації, Про рекламу, Про підприємництво, НД ТЗІ 2.5-010 -03 «Вимоги до захисту інформації WEB- сторінки від несанкціонованого доступу».

6.6. Адміністрація сайту може зберігати особисті дані протягом необмеженого часу.

6.8. Сервер сайту тимчасово реєструє доменне ім’я або IP, а також такі дані як: дата доступу, файли (ім’я файлу та URL), коди відповіді HTTP та веб-сайт, з якого Користувач перейшов на сайт, а також кількість байт, переданих під час сесії .

6.9. Сайт використовує файли cookie для ідентифікації браузера відвідувача, а також для підвищення безпеки, захищеності та зручності веб-ресурсу. Ці файли можуть містити налаштування Користувача та інші особисті відомості. Також файли cookie допомагають забезпечувати підтримку та запуск функцій безпеки, дозволяють відстежувати порушення Політики конфіденційності та Умов використання сайтом, оцінювати кількість та частоту запитів, виявляти та блокувати користувачів чи пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації та матеріалів із сайту.

Відвідувач може увімкнути налаштування відхилення цих файлів або сповіщення про їх надсилання.

6.10. Адміністрація сайту зобов’язується вживати всіх необхідних заходів безпеки для збору, обробки та зберігання зібраної інформації для запобігання несанкціонованому доступу, внесення змін, розкриття або знищення особистої інформації користувача.

6.11. Адміністрація зобов’язується не обмінювати, не продавати та не здавати в оренду особисту інформацію Користувача.

6.12. Адміністрація сайту зобов’язується надавати будь-яку особисту інформацію відвідувачів сайту у таких випадках: на вимогу правоохоронних органів, відповідно до рішення/ухвали суду або в рамках інших законних процедур, або на іншу вимогу згідно з чинним законодавством України.

6.13. Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату даних, втрачений прибуток або вигоду, недоотриманий дохід або будь-які інші збитки Користувача, що виникли під час використання сайту.

7. Збір та використання персональних даних

7.1. Персональними даними є будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до фізичної особи, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

7.2. Відвідувачу на сайті може бути запропоновано ввести ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, стать, надати посилання на Linkedin та зареєструватися на сайті з використанням таких соціальних мереж як Twitter, Facebook, Google, Linkedin. У разі потреби Адміністрація сайту може звернутися до Користувача з проханням про надання іншої персональної інформації.

7.3. Реєструючись на сайті, або заповнюючи контактну форму, Користувач автоматично погоджується на обробку персональних та реєстраційних даних, а також їх передачу та зберігання.

7.4. Права на сайт та його зміст належать Info Global Services Ltd. Сайт, а також його елементи та подана на ньому інформація охороняються Законом України Про авторське право та суміжні права, а також іншими актами чинного законодавства України та міжнародного права.

7.5. Користувачеві заборонено розповсюджувати, вносити зміни, копіювати, передавати та використовувати інформацію та матеріали представлені на сайті з публічною та/або комерційною метою без письмового дозволу Адміністрації. При використанні інформації та матеріалів сайту Користувач повинен дотримуватися всіх авторських прав та інших приписів про власність на матеріали, що додаються та/або копіюються, а також додати посилання на сайт.

7.6. Користувач може копіювати інформацію та матеріали представлені на сайті в некомерційних цілях лише за письмовою згодою Адміністрації сайту, а також для подальшого розміщення на персональних сторінках користувача, блогах, у соціальних мережах дотримуючись при цьому всіх вищезгаданих вимог.

7.7. При роботі з сайтом Користувачеві не надається права ні на інтелектуальну власність на сайт або його зміст, ні на використання логотипів та елементів брендингу з сайту.

7.8. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни до Політики конфіденційності та умов користування сайтом.

8. Додаткові умови

8.1. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни до Політики конфіденційності без попередньої згоди Користувача.

8.2. Усі зміни набирають чинності з моменту їх розміщення на сайті у відповідному розділі, якщо інше не передбачено новою версією Політики конфіденційності.

8.3. Питання та пропозиції щодо Політики конфіденційності слід надсилати на пошту contact@templatemonster.me

8.4. Діюча версія Політики конфіденційності розміщена на цій веб сторінці з вказаною датою останньої редакції.

8.5. Відвідуючи цей сайт, Користувач автоматично погоджується з усіма вимогами Політики конфіденційності та Умовами використання. У разі незгоди з ними Користувач повинен залишити сайт.